Gà sấy r.biển vị tỏi ớt TNP 100g


Product code: 3473488
Manufacturer : THẢO NGUYÊN PHÁT
Place to sell : N/A
Price: 57 000 VND / 1 Hũ
Note : Gà sấy rong biển vị tỏi ớt TNP 100g
:
Place an Order :  
Gà sấy rong biển vị tỏi ớt TNP 100g
Product details
Gà sấy rong biển vị tỏi ớt TNP 100g
Products in this Category