Nấm mèo đen thái sợi TNP 100g


Product code: 893 605335 2495
Manufacturer : THẢO NGUYÊN PHÁT
Place to sell : N/A
Price: 31 500 VND / 1 Gói
:
Place an Order :  

NẤM MÈO ĐEN THÁI SỢI (100G)

Thành phần: 
Nguyên Liệu: Nấm mèo đen (100%)
Phụ gia: Không sử dụng
Chỉ tiêu chất lượng: Protein > 5% khối lượng.
CB Số: 02:2013-F/PHQĐ-TNP
XNCB: 1110/2013/YTHCM-XNCB
Bảo quản: Sản phẩm được bảo quản ở nhiệt độ bình thường, tránh ánh nắng trực tiếp.
Hướng dẫn sử dụng: Ngâm nước ấm trước khi sử dụng
 
Product details

NẤM MÈO ĐEN THÁI SỢI (100G)

Thành phần: 
Nguyên Liệu: Nấm mèo đen (100%)
Phụ gia: Không sử dụng
Chỉ tiêu chất lượng: Protein > 5% khối lượng.
CB Số: 02:2013-F/PHQĐ-TNP
XNCB: 1110/2013/YTHCM-XNCB
Bảo quản: Sản phẩm được bảo quản ở nhiệt độ bình thường, tránh ánh nắng trực tiếp.
Hướng dẫn sử dụng: Ngâm nước ấm trước khi sử dụng
 
Products in this Category