Nấm mèo đen TNP 100g


Product code: 893 605335 0644
Manufacturer : THẢO NGUYÊN PHÁT
Place to sell : N/A
Price: 30 000 VND / 1 Gói
:
Place an Order :  
NẤM MÈO ĐEN 100G

Thành phần:
Nguyên Liệu: Nấm mèo đen (100%)
Phụ gia: Không sử dụng
Chỉ tiêu chất lượng: Protein > 5% khối lượng.
CB Số: 01:2013-F/PHQĐ-TNP
XNCB: 556/2013/YTHCM-XNCB
Bảo quản: Sản phẩm được bảo quản ở nhiệt độ bình thường, tránh ánh nắng trực tiếp.
Hướng dẫn sử dụng: Ngâm nước ấm trước khi sử dụng
Product details
NẤM MÈO ĐEN 100G

Thành phần:
Nguyên Liệu: Nấm mèo đen (100%)
Phụ gia: Không sử dụng
Chỉ tiêu chất lượng: Protein > 5% khối lượng.
CB Số: 01:2013-F/PHQĐ-TNP
XNCB: 556/2013/YTHCM-XNCB
Bảo quản: Sản phẩm được bảo quản ở nhiệt độ bình thường, tránh ánh nắng trực tiếp.
Hướng dẫn sử dụng: Ngâm nước ấm trước khi sử dụng
Products in this Category